Jak se v lese chovat?

1.   Respektujte klid a ticho lesa

Nerušte a neplašte zvěř a ostatní živočichy. Udržujte klid, zejména v dobách hnízdění a chovu mláďat.

 

2.   Chraňte rostliny a mladé stromky

Nepoškozujte rostliny, mladé stromky a houby. Pohybujte se opatrně, abyste minimalizovali škody na citlivých ekosystémech.

 3.   Nechte pracovníky v klidu pracovat

Vyhněte se místům, kde probíhá těžba dřeva a respektujte pracovníky, kteří pracují na udržení lesa. Dodržujte bezpečné vzdálenosti, zvláště pokud s sebou máte děti.  Není možné všechny návštěvníky poučovat o bezpečnosti při práci.

 

4.   Opatrnost při boji s dřevokazným hmyzem

Vyvarujte se míst, kde byly použity chemické přípravky proti dřevokaznému hmyzu, abyste minimalizovali riziko expozice.

5.   Respektujte cizí vlastnictví

Když chodíte na procházky lesem, pohybujete se po oblasti, která má svého vlastníka. Nebudete tedy cokoliv odnášet, přinášet nebo ničit.

 

6.   Žádné auta mimo cesty

Dodržujte předpisy ohledně motorových vozidel i v lese. Není dovoleno vjíždět mimo vyhrazené cesty a parkovat uprostřed lesních pozemních komunikací.

7.   Odpovědně nakládejte s odpadky

Veškeré odpadky, včetně cigaretových nedopalků, ubrousků, plen, obalů od sladkostí a lahve různých materiálů, matrace, ledničky, pneumatiky si odnášejte s sebou a nenechávejte je v lese. Neskladujte je ani nezahrabávejte.

Vše, co s sebou přinesete, si odnesete zpět.

8.   Nelezte na skládky dřeva

Vyvarujte se pobytu v blízkosti skládek dřeva.  Ročně jsou zaznamenány četné zranění i tragické události při sesuvu skládek. Skládky jsou také často zasanované, kontakt s ochrannou sítí může vážně poškodit vaše zdraví.

 

9.  Nezakládejte ohně

Rozdělávejte ohně pouze na vyhrazených místech a vyvarujte se sušších oblastí, abyste předešli nekontrolovatelným požárům.

 

10.   Jděte příkladem

Tak jak se chováme, dáváme svým dětem vzor norem chování. Les tu je hlavně pro ně, chovejme se k němu tak, aby jim sloužil co nejdéle a nejzdravěji.