poradenství

Pomocná ruka
v řešení lesní problematiky

Správné kroky v rozhodování v oblasti péče o les jsou velmi důležité. Jsme tu pro vás v strategickém plánování, monitorování zdraví lesa, provádění těžebních operací s ohledem na udržitelnost a ochranu biodiverzity.

Odborný lesní hospodář

V rámci administrativní budovy pronajímáme kancelář dvěma místním odborným lesním hospodářům, kteří spravují většinu soukromého majetku na ORP Pacov. Úzce s nimi spolupracujeme ať už v rámci těžeb, komunikace s vlastníky a také v rámci zalesňovacích projektů, pěstebních, těžebních a výchovných pracích spojených s lesem.

Vyřízení příspěvků na základní činnosti v lese

  • pěstební činnost
  • šetrné techologie
  • ochrana lesa

Víme, na co všechno lze čerpat příspěvky a naše práce prováníme v souladu s pravidly pro příspěvky na hospodaření v lese. Reagujeme na změny v dotačních pravidlech a komunikujeme jak s krajským úřadem, tak s Ministerstvem zemědělství.

edukace v péči o lesní ekosystém

Výsadby s dětmi ze ZŠ Pacov