pěstební činnost

Rovnováha lesa je pro nás priorita

Odborné plánování výsadeb

Zalesňování neprobíhá náhodně. Doba a výběr vhodných dřevin je striktně daná zákonem a příslušnými vyhláškami. Pracujeme s místními odbornými hospodáři a jsme schopni zajistit pro vlastníka dotační příspěvek na výsadbu a další pěstební náklady. 

Výsadba

Provádí se převážně ručně ze zdrojů primárně místních lesních školek. Sazenice musí být v souladu s příslušnými vyhláškami a předpisy, tj. musí být zachovány pravidla přenosu reprodukčního materiálu s ohledem na přírodní lesní oblasti a lesní vegetační stupně. K sadebnímu materiálu musí být v lesní školce vystaven průvodní list. Ne každá dřevina může být vysázena na všechny stanoviště.

Máme vlastní zaměstnance a dle velikosti a nárůstu zakázek je doplňujeme firmami,  ověřenými dlouholetou spoluprací.

Stavba oplocenek

Součástí výsadeb je v některých případech nutná ochrana mladých lesních kultur — stavba oplocenek — dřevěných či pletivových, možná je i individuální ochrana tubusy.

Oplocenky dokážeme vyrobit z vlastních zdrojů a zbytek dokupujeme od místních výrobců.

Ochrana

Disponujeme certifikátem pro nakládání s chemickými přípravky (můžeme je nakupovat i aplikovat), provádíme ochranu kultur proti škodlivému hmyzu a okusu zvěří. V každém tomto případě se snažíme vybírat nejšetrnější způsob ochrany.

Prořezávky

Výchovný zásah v nejmladších zapojených porostech. Preferujeme slabší zásahy, ale opakovaně během decenia (desetiletý plán hospodaření v lesích).

Při prvních prořezávkách doporučujeme ponechávat veškerou dřevní hmotu v porostu k přirozenému rozkladu. Toto příznivě ovlivňuje kvalitu půdy. Dřevní hmota svým pomalým rozkladem uvolňuje živiny a dochází tak k postupnému hnojení a dále se zlepšuje biodiverzita v lesním porostu.

Drcení

Drcení provádíme externí spolehlivou firmou a přes tuto firmu zařizujeme drcení i soukromým vlastníkům.

V městských lesích frézujeme většinu ploch. Vzniklý mulč zlepšuje hlavně hospodaření s vodou, snižuje riziko výskytu klikoroha, protože frézujeme i pařezy, ve kterých se vyvíjí.