výkup a prodej dřeva

Obchod se dřevem

Máme vybudovanou síť ověřených odběratelů s poctivými přijímkami a objektivním kvalitativním zatříděním. Pečlivě se zabýváme správnou sortimentací dřeva.

Dále za námi stojí dlouhodobá platební schopnost zaštítěná městem Pacov v pozadí.