Pacovská lesní s. r. o.

 

ŽIJEME LESEM !

Pacovská lesní s. r. o.

 

ŽIJEME LESEM !

naše služby

O lese víme hodně a dokážeme vám s ním pomoci

Co vše vám jsme schopní obstarat?

Správa lesů města Pacova

Společnost primárně spravuje, udržuje a zlepšuje stav městských lesů

$

Těžba a přibližování dřeva

Mýtní, předmýtní a výchovné těžby

$

Výkup a prodej dřeva

Férové jednání za výhodných podmínek pro obě strany

$

Doprava dřeva

Propracovaná logistika postavená na zkušenostech a vozovém parku

$

Pěstební činnost

Les musí být v rovnováze. Zalesňování věnujeme velkou péči

$

Komunální služby

Traktorová a kontejnerová doprava, udržování cest, zemní práce

$

Poradenství

Služby odborného lesního hospodáře, vyřízení dotací pro výsadby

$

Ubytování

Prostorné ubytovací služby pro zaměstnance spolupracujích firem a další

$

o pacovské lesní s.r.o.

Několik slov o naší společnosti

Naše společnost byla založena v roce 2011 za účelem správy a rozvoje majetku města Pacov. Účel spočívá v udržování a zlepšování stavu městských lesů, v trvalém zajištění vyrovnanosti lesní produkce se zaměřením na přírodě blízké hospodaření, v trvalém zajišťování rozvoje obnovitelných produktů lesa a jiných užitků z hospodaření pro současné i budoucí generace.

V současnosti naše firma nabízí komplexní lesnické služby, pěstební činnost, obnovu lesa, péči o mladé lesní kultury, těžbu a dopravu dřeva pro lesy městské ale i soukromé, a to především v okresech Pelhřimov, Tábor či Benešov atp.

Během našeho působení jsme získali řadu ocenění, jež potvrzují profesionální úroveň našich služeb, ale také hospodárné a udržitelné působení v lesích.

zkušeností

výhody spolupráce s námi

Spolehlivý partner
v lesnictví

Je důležité nechat péči o les tomu, kdo o něj bude dlouhodobě pečovat a nenechá vás v nesnázích. Les je jedinečný ekosystém, proto i náš přístup k vašemu lesu je vždy individuální.

O přírodu pečujeme

Les je jedinečný ekosystém a zajistit jeho rovnováhu je pro nás jedním z hlavních cílů

Jednáme fér

Spolupráce v péči o les, od výsadeb po samotnou těžbu, musí být fér pro všechny

Les řešíme komplexně

Naše služby obsahují celé portfolio činností, jak les udržet pro budoucí generace 

Vždy nalezneme řešení

Neuslyšíte od nás, že něco nejde. Schopnost poradit si a hledat řešení je to tomto podnikání klíčové

spravovaných hektarů lesa

okresy

zaměstnanců

kusů techniky

Mapy lesů

V mapách si můžete vyhledat umístění vašeho pozemku, skladbu porostů a většinu důležitých informací ohledně vašeho lesa či pozemku. Pro detailnější či jinak specifické informace se obraťte na nás.

Lesní hospodářské osnovy

Porostní mapa
SEVER

Porostní mapa
JIH

Jak se chovat v lese?

naši partneři

Spolupráce je radost

Díky našim partnerům dokážeme růst.  Dobré vztahy jsou základním kamenem úspěchu.

Město Pacov

Obec
TĚCHOBUZ

Lesotech s.r.o.

poznejte nás blíže

Galerie

Nahlédněte s námi do prostor, které spravujeme a chceme je předat dál dalším generacím v té nejlepší kvalitě.

a u jednotlivých služeb