těžba dřeva

Proč těžit dřevo s námi?

Abychom minimalizovali možné škody a zároveň zvyšovali hodnotu vašeho lesa, přistupujeme k výběru optimální metody těžby dřeva individuálně. Tento přístup je založen na aktuálním stavu lesa, ekologické sukcesi a místních podmínkách. Pro těžbu dřeva využíváme šetrné a efektivní technologie, jako jsou harvestory nebo ruční těžby.

Mýtní, předmýtní a výchovné těžby

V současné době vlastníme 2 harvestory, jeden vhodný do mýtních a dospělých porostů, druhý menší, slabší, vhodný do předmýtních, slabších a mladších porostů.

První výchovné zásahy je vhodné provádět ručně s motorovou pilou a i tento způsob těžby jsme schopní zajistit

Volba vhodné technologie

Technologii těžby volíme dle terénu daného stanoviště, počasí a ročního období. Vždy upřednostňujeme nejšetrnější technologie.

Přibližování dřeva

Způsob přibližování volíme dle stavu porostů a druhu těžby. Disponujeme i menšími vyvážečkami do zatížení do 6t na nápravu považované za nejšetrnější technologie, případně i za použití koně.