komunální služby

Klíčové služby pro životaschopnost města

Naše služby nekončí v lese. Doprava odpadů, údržba komunikací a cest, a zemní práce vytvářejí základ pro čisté, bezpečné a dobře spravované městské prostředí. Tyto služby v konečném důsledku přispívají velkou měrou ke kvalitě života občanů.

Kontejnerová a traktorová doprava na kratší vzdálenosti

Doprava a vyvážení těžebních zbytků, doprava palivového dříví a sypkých materiálů. Odvoz suťových odpadů a drobná přeprava stavebních materiálů.

Údržba komunikací a cest 

Pro sečení kolem místních komunikací vlastníme mulčovací ramenakřovinořezy. Zimní údržbu komunikací provádíme pluhováním a posypem ve spolupráci s firmou Lesotech s.r.o. Pro úklid komunikací disponujeme zametacím kartáčem.

Zemní práce

Na povýrobní úpravy a drobné zemní práce vlastníme menší pásový bagr s kvalitní obsluhou.

fotografie z let 2013–2015

09/2013

Kácení v Pošenské ulici v Pacově

10/2013

Kácení topolů — Bluetech

2014

Jaro v lesích

2014

Léto v lesích

2014

Podzim v lesích

08/2015

Kácení v zámeckém parku